Dětské sportovní hřiště v areálu SOS dětské vesničky v Karlových Varech je místem setkávání a her dětí z vesničky i širokého okolí. Zchátralé oplocení hřiště ale omezuje jeho fungování a ohrožuje fasády okolních budov. A co hůř, je rizikem i pro zdraví dětí všech věkových kategorií, které si sem chodí zahrát fotbal, basketbal, volejbal i další hry, nebo si jen popovídat a sdílet společné okamžiky. Pro ohrožené děti z krizového centra SOS Sluníčko, které potřebují naší pomoc, neznamená sport pouhé vyplnění volného času. Mnohdy během sportovních aktivit a při porovnávání sil se svými kamarády zažijí poprvé pozitivní emoce, které přináší snaha o co nejlepší výkon, obdiv druhých, úspěch mezi vrstevníky a uspokojení z vlastní fyzické aktivity.