Organizace Voltiž Duha sdružuje zdravé i hendikepované děti a mládež ve věku od 4 let za účelem rozvoje jezdeckého sportu se zaměřením na voltiž a paravoltiž. Organizace usiluje o smysluplné využití volného času svých členů, kde je hlavní důraz kladen na správnou etickou výchovu a výkonnostní růst. Trénujeme v Havířově na Zámeckém dvoře, kde máme ustájené koně, jízdárnu a krytou halu. Další aktivity jsou realizovány v tělocvičně. Tam se soustředíme na gymnastické cvičení. Kůň ve voltižním sportu tvoří tým s dětmi, které na něm předvádějí akrobatické prvky pod vedením trenéra - lonžéra. V současnosti máme k dispozici 3 voltižní koně Hasana, Sebastiana a Nicka, v rámci aktivit Duhového čtyřlístku, nám nákup nového koně umožní přijmout další děti, kteří nyní čekají.