Projekt spojuje tři generace - děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace, posiluje mezigenerační sdílení času a předávání hodnot. Do mateřských škol v Moravskoslezském kraji budou pravidelně docházet pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky. Potom si s dětmi budou povídat, malovat a hrát si. Do předčítání se zapojí i rodiče. Děti jim přinesou domů pohádky a rodiče dostanou za domácí úkol přečíst je svým ratolestem před spaním. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Na konci projektu zůstane dětem na památku sešit pohádek, ke kterému se mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení.