Dětský benefiční festival je projekt, který bychom rádi zrealizovali na Den dětí 1. 6. 2019. Akce by měla nejen přilákat veřejnost bohatým kulturním programem, ale taképomoci charitativním aktivitám v našem městě. Chceme rovněž podpořit rozvoj komunitního dění v našem regionua přispět k oživení historického centra města Chomutova. Program by měl být rozmanitý a zaujmout tak nejen všechny věkové kategorie dětí, ale i jejich rodičů. Naším velkým přáním je začlenit do programu známější umělce ze vzdálenějších koutů České republiky. V programu počítáme také s produkcí dětských kapel, divadel a se zapojením místních spolků, talentů a umělců. Součástí programu budou kreativnídílny, workshopy a soutěže pro děti. Celý výtěžek ze vstupného bychom chtěli věnovat na charitativní účely.