Slepotou život nekončí. Po oslepnutí či vážném poškození zraku je potřebné nejdříve se naučit spoustu běžných činností bez kontroly zrakem. Jednou z běžných činností je nákup potravin, příprava jídla a stolování. Naše kurzy to nevidomé naučí. Jak nevidomý pozná, že vře voda? Jak pozná bez kontroly zrakem, že je řízek do zlatova usmažen nebo maso upečené? Jak nakrájí cibuli, naleje do sklenice vodu? V roce 2020 se budeme stěhovat do nového domu. Potřebujeme k tomu novou cvičnou kuchyni a spoustu zařízení a pomůcek, které nevidomí v kuchyni používají. Můžete nám pomoci novou cvičnou kuchyni vybudovat.