Dílnu pro kluky a holky provozujeme od roku 2014. Dvakrát týdně máme klub pro školní děti, které mohou vyrábět krásné věci ze dřeva – převážně hračky. Zájem dětí převyšuje naše možnosti. V tomto projektu chceme Dílnu ještě více rozvinout. Od loňského roku pracujeme na zprovoznění nové místnosti. Po dokončení úprav v této "truhlárně" umožníme chlapcům starším 14 let začít s truhlařinou. Budeme se věnovat i řezbářství. Od září 2019 tak chlapcům jedenkrát týdně umožníme radovat se z tvůrčí činnosti, zároveň jim budeme předávat hodnoty jako je svědomitost, pečlivost, trpělivost a vytrvalost. Povedeme je k samostatnosti. V nové truhlárně se činnost posune od zhotovování hraček (stávající činnost Dílen pro mladší děti) směrem k užitkovému vyrábění.