Střední škola Gemini Brno, p.o., je školou, ve které se vzdělávají žáci s různým druhem zdravotního postižení. Našim cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce i v osobním životě. Z tohoto důvodu bychom rádi umožnili žákům rozvoj jejich dovedností, a to konkrétně realizací v oblasti carvingu – vyřezávané dekorace z ovoce a zeleniny. Žáci o tuto činnost projevili velký zájem a talent. Výsledky jejich činnosti lze využít pro veřejnost, která se zajímá nejen o gastronomii, ale i o společenské dění vůbec. Projekt by měl být zaměřen na podporu jejich nadání v této oblasti, na prezentaci výsledků jejich činnosti a jako osvětová činnost pro ty, kteří dokáží ocenit výtvarné umění a snad by se rádi i něco nového naučili.