V městě Brně naše organizace poskytuje sociální službu Denní stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelům našich služeb pomáháme začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. DS a DOZP Brno Božetěchova umožňuje jeho uživatelům za podpory pracovníků vytvářet si vlastní místo pro život dle jejich přání a potřeb, zapojit se do běžného chodu domácnosti a získat vědomí „být doma“. Služba je určena lidem s poruchami autistického spektra s přidruženým středně těžkým až těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Postupně se snažíme revitalizovat zahradu, kterou jsme získali spolu s objektem do užívání v žalostném stavu. Revitalizace zahrady má za cíl vytvořit krásné, bezpečné, klidné a dostupné zelené místo uprostřed urbanizované krajiny.